Chung cư/Nhà phố

Duplex Golden Land (HN)

Giới thiệu về Công trình

PROJECT  
Size 139m²
Location Golden Land - Thanh Xuân - Hà Nội
Project start 2019
Project finish 2019
Value 900tr VND
Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN) Duplex Golden Land (HN)
Chat ngay